PREPARATY CLIMA-TE

są specjalistycznymi środkami o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych oraz wirusobójczych, przeznaczonym do dezynfekcji i czyszczenia systemów chłodniczych, klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach i środkach transportu. Preparaty cechują się unikalną skutecznością i trwałością. Stanowią nową jakość w dziedzinie dezynfekcji i eksploatacji systemów klimatyzacji. Są najlepszym wyborem dla specjalistów z następujących dziedzin: HVAC&R i TRANSPORTU

CLIMA-TE

jest skuteczny w zwalczaniu mikroorganizmów (bakterie, grzyby a także wirusy), dla których układy wentylacyjne są miejscem wegetacji. Stężony preparat wykazuje pełne spektrum działania biobójczego w czasie 60 minut.

Dzięki unikalnej formule posiada zdolność długotrwałego utrzymywania swojego działania, w tym w odniesieniu do drobnoustrojów o znacznej zjadliwości, min. Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa.

Preparaty zawiera związki charakteryzujące się przedłużonym działaniem biobójczym, zapewniając utrzymanie wysokiego standardu mikrobiologicznego instalacji.

CLIMA-TE DECONT i TRANS

zostały wszechstronnie przebadane pod względem skuteczności w zwalczaniu drobnoustrojów zgodnie ze standardami europejskimi. Unikalna formuła preparatów zapewniająca bardzo wysoką skuteczność biobójczą jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Produkt posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH), jak również pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 5970/14

Unikalne, nano warstwowe kompleksy srebrowo-polimerowe powstające w powłokach wytworzonych po zastosowaniu preparatów CLIMA-TE ingerują w procesy enzymatyczne mikroorganizmów efektywnie powstrzymując ich reprodukcję.

Preparat charakteryzuje nieporównywalnie dłuższy okres działania w porównaniu do tradycyjnych preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w tych aplikacjach. Potwierdzają to wielokierunkowe badania empiryczne przeprowadzone z użyciem preparatu na urządzeniach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mających na celu poprawę komfortu przebywania ludzi w biurowcach, placówkach służby zdrowia, basenach, restauracjach, centrach handlowych, sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej.

PODRÓŻ W NANO-ŚWIAT

  • Unikalne, nanowarstwowe kompleksy srebrowo-polimerowe powstające w powłokach wytworzonych po zastosowaniu CLIMA-TE DECONT ingerują w procesy enzymatyczne mikroorganizmów efektywnie powstrzymując ich reprodukcję.
  • Stanowiące drobnoustrojową ekstraklasę bakterie legionelli są ciekawe świata tak samo jak ludzie i tak jak ludzie nie znają granic. CLIMA-TE DECONT stosowany w profesjonalny sposób nie dość, że radykalnie kończy tę transgraniczną podróż na gapę, ale dzięki swoim fizykochemicznym właściwościom struktury kompozytowej o wielkościach nanometrycznych nie dopuszcza do ponownego rozwoju drobnoustrojów.
  • Rok świetlny to odległość jaką pokonuje światło w próżni w ciągu roku . Ten dystans około 9,5 biliona kilometrów zapisuje się wzorem: 9,5 x 1015 metra. NANO-TE zaprasza Państwa w podróż na przeciwległy biegun odległości, w podróż Guliwera do krainy Lilliputów, taką Podróż w ...NiezNANO. Jednostką miary „małego świata” jest nanometr, określany wzorem: 10-9 metra, czyli jedna miliardowa metra.
  • Do krainy NiezNANO przenosimy Państwa dzięki naszym produktom zawierającym aktywne substancje wytworzone przy użyciu specjalistycznej technologii cząsteczek niewielkich rozmiarów. Wszystko dopinamy na ostatni guzik w specjalistycznych laboratoriach i rozpoczynamy misję.
ZOBACZ PRODUKTY

OSTATNIE AKTUALNOŚCI

OBEJRZYJ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI -

REFERENCJE


Ze względu na standaryzację wyposażenia pojazdów samochodowych w układy klimatyzacyjne od kilku lat obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi związane z ich serwisem. Dlatego też tak ważne stało się dezynfekowanie układu klimatyzacji. Od pewnego czasu stosujemy więc preparat CLIMA-TE DECONT i musimy przyznać, iż spośród wielu obecnych na rynku produktów o podobnym spektrum działania ten okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Zebrane od naszych klientów opinie utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności wyboru. Klienci potwierdzają jego długotrwałą skuteczność (...) środek nie powoduje nieprzyjemnych reakcji ze strony układu oddechowego tj. alergii, podrażnień czy łzawienia.

Carstar Sp. z o.o.

Firma Auto Service s. c. Warowny istnieje od 1983 roku i od początku swojej działalności zajmuje się naprawami pojazdów samochodowych (...) Pracujemy w oparciu otechnologie napraw producentów pojazdów, o czym świadczy przynależność do prestiżowej sieci serwisów samochodowych BOSCH CAR SERVICE (...) Spośród stosowanych przez nasz serwis preparatów, środek [firmy] NANO-TE jest najskuteczniejszym preparatem do (...) Dezynfekcje przy użyciu CLIMA-TE DECONT przeprowadzaliśmy w samochodach naszych stałych klientów, dzięki czemu mogliśmy zebrać opinie na temat jego skuteczności. Każdy zapytany przez nas klient potwierdził skuteczność działania zastosowanego środka. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki (argumenty), zdecydowanie polecam stosowanie środka CLIMA-TE DECONT do dezynfekcji układów klimatyzacji

Auto Service SC Warowny

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie potwierdza wykonanie pilotażowej dezynfekcji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej przez zespół NANO-TE z zastosowaniem nowego preparatu o nazwie CLIMA-TE DECONT. Protokół z badań przeprowadzonych przez szpitalne laboratorium zawiera ustalenia zespołu kontrolnego przed dezynfekcją oraz po jej wykonaniu pozwalając na sformułowanie tezy, iż dezynfekcja przeprowadzona w dniu 5 stycznia 2015 r. spowodowała całkowitą dekontaminację kolonii patogenów bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i spośród dotychczas stosowanych przy dezynfekcji preparatów najwyższa skuteczność preparatu, manifestującą się unicestwieniem drobnoustrojów w obszarze działania zespołu dezynfekującego jest niepodważalna.

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

[Badaniu nr L-2 /021/15 poddany został] klimatyzator, z którego laborant w obecności pracowników firmy Juwent pobrał wzkazane przez pracowników Toshiba wymazy z 4 punktów przed dezynfekcją i 4 punktów po dezynfekcji. Czynne urządzenie narażone jest na działanie czynników zewnętrznych (kurz, zabrudzenia). Po pobraniu próbek wyspecjalizowani pracownicy firmy Juwent zastosowali płyn dezynfekujący na w/wmiejsca i po ok. 30 minutach ponownie zostały pobrane próbki w/w punktach. Po inkubacji w 30°C po 68 ±4h stwierdzono wzrost bakterii, grzybów i pleśni na agarze TSA przed zastosowaniem środka do dezynfekcji. Natomiast na próbkach po dezynfekcji nie stwierdzono wzrostu bakterii, grzybów, pleśni. Wniosek: zastosowany środek do dezynfekcji wykazuje całkowite działanie i właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Po nałożeniu preperatu wytwarza się na powierzchni film [zabezpieczający].

PGKiM Laboratorium Sp. z. o. o. / współpraca z serwisem Toshiba Polska

Środki dostępne obecnie na rynku, czyli ozonowanie czy dezynfekcja chemiczna przynoszą krótkotrwały efekt (...) Inaczej jest w przypadku preparatu firmy CLIMA-TE DECONT. Perparat ten cechuje duża skuteczność i długotrwały efekt, na co zwrócili uwagę pracownicy serwisu jak i klienci, u których dezynfekcja została wykonana. (...) W aucie czuć świeżość a nieprzyjemny zapach długo nie powraca.

Jublewscy SC

DO GÓRY